Odwiedź nas na
menu close menu
  • Psychoterapia dzieci i młodzieży

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Psychoterapia dzieci i młodzieży skierowana jest do osób borykających się z problemami takimi jak:

  • nadpobudliwość psychoruchowa,
  • trudnośći w kontaktach z rówiesnikami,
  • agresja,
  • lęki,
  • zaniżona samoocena,
  • wycofanie, depresja,
  • natręctwa,
  • zaburzenia odżywiania się,
  • objawy psychosomatyczne.

W psychoterapii dzieci i młodzieży niezbędna jest współpraca z rodzicami, stąd też ważny jest ich udział w konsultacjach czy sesjach terapeutycznych.