Odwiedź nas na
menu close menu
  • Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna

To cykl spotkań, które zazwyczaj odbywają się raz w tygodniu.

Psychoterapia indywidualna krótkoterminowa

Terapia krótkoterminowa: to intensywna forma pomocy psychologicznej stosowana w celu rozwiązania konkretnego problemu, sytuacji kryzysowej takiej jak nagła choroba, podjęcie ważnej decyzji życiowej, czy utrata bliskiej osoby. Taka forma terapii obejmuje określoną liczbę spotkań ( od kilku do kilkudziesięciu) i ma z góry ustalony termin jej zakończenia.Każde spotkanie trwa 50 minut.

Psychoterapia indywidualna długoterminowa

Terapia długoterminowa: to forma terapii nastawiona na szersze i głębsze poznanie oraz zrozumienie siebie, uświadomienie sobie przyczyn trudności, z którymi zmagamy się w codziennym życiu. Służy po to aby adekwatnie rozpoznawać swoje słabe i mocne strony, rozumieć własne relacje i zachowania, pomaga dokonywać świadomych i satysfakcjonujących wyborów w życiu. Umożliwia trwałą zmianę charakteru i sposobu funkcjonowania w kierunku większej dojrzałości i budowania satysfakcjonujących związków. Kończy się wówczas gdy obie strony uznają, że nastąpiły oczekiwane zmiany, nie ma z góry ustalonego terminu zakończenia. Każde spotkanie trwa 50 minut.