Odwiedź nas na
menu close menu
  • Psychoterapia uzależnień

Diagnoza i psychoterapia współuzależnień

Współuzależnienie to całkowite podporządkowanie swojego życia drugiemu człowiekowi i wynikające z tego cierpienia. Osoba współuzależniona żyje życiem swojego uzależnionego partnera (czy innej bliskiej osoby), a nie własnym. Dopasowuje do niego swoje zachowania, dostosowuje się do rytmu picia (lub innej czynności:  zażywania narkotyków, hazardu, seksu), porzuca własne marzenia i zaprzestaje realizowania siebie.

Osoby współuzależnione charakteryzuje:

-stan emocjonalny pomiędzy euforią a depresją i lękiem

-nadmierne wyczulenie i przejmowanie się nastrojami osoby uzależnionej

-kontrolowanie, usprawiedliwianie i chronienie osoby uzależnionej, gdy zawala ważne życiowe sprawy

-braniem na siebie odpowiedzialności za funkcjonowanie rodziny

-wyolbrzymione poczucie winy

-łatwość ulegania manipulacji

- niską samoocenę

- zaprzeczanie temu, co się dzieje.

 

Celem terapii jest uświadomienie i zrozumienie własnej sytuacji, własnych zachowań i potrzeb, a także uświadomienie sobie, że jesteśmy w stanie kierować własnym życiem.