Odwiedź nas na
menu close menu
  • Terapia rodzinna

Terapia rodzinna

Terapia rodzinna polega na jednoczesnym spotkaniu wszystkich członków rodziny lub jej części z terapeutą lub dwoma terapeutami. Pierwsze spotkania mają charakter konsultacji. Psychoterapia rodzinna jest cyklem spotkań odbywających się zazwyczaj co 3 lub 4 tygodnie.

Skierowana jest do rodzin, które przeżywają kryzys z powodu choroby jednego z domowników, utraty pracy, rozwodu czy śmierci kogoś bliskiego. Kiedy bowiem cierpi jeden z członków rodziny wpływa to na cały system i odwrotnie system oddziałuje na tworzące go jednostki.

Ponadto terapia rodzinna jest bardzo pomocna w rozwiązaniu problemu występującego u dziecka. Skierowana jest zatem również do rodziców borykających się z trudnościami wychowawczymi, zaniepokojonych funkcjonowaniem swoich dzieci, utratą kontaktu z nimi lub ciągłymi konfliktami. Spotkania rodzinne wpływają na poprawę komunikacji między członkami rodziny, wzmacniają system rodzicielski i umożliwiają poprawę relacji rodzic – dziecko oraz relacji pomiędzy rodzeństwem.

Terapia rodzinna pomaga przywrócić równowagę pomiędzy poczuciem własnego ja a przynależnością do rodziny oraz wydobyć tkwiące w każdej rodzinie zasoby.